Hulló Cserepek

2018.07.24

Gyakran előforduló probléma lehet a társasházaknál a viharos szél következtében előforduló "cseréphullás". Ha a cserépdarabok a gyalogos forgalom számára kijelölt járdára vagy a ház előtt parkoló autókra esnek, az egyrészt balesetveszélyes másrészt jelentős anyagi kárt is okozhat. Mit lehet tenni, hogy a társasház elkerülje az ilyen esetekből adódó baleseteket, pereket?
Mindenképpen leszögeznénk, hogy a kiírás, miszerint "mindenki a saját felelősségére parkol a ház előtt" nem feltétlenül elegendő, hogy a társasház megússza a kártérítést, mivel a Ptk. a következőképpen szabályozza a kérdést: "Ptk.352.§ (1) Épület egyes részeinek lehullásából vagy az épület hiányosságaiból másra háramló kárért az épület tulajdonosa felelős, kivéve, ha bizonyítja, hogy az építkezésre és karbantartásra vonatkozó szabályokat nem sértették meg és az építkezés vagy karbantartás során a károk megelőzése érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható".
Fontos, hogy a közös képviselő a havi bejárás alkalmával szemrevételezze a tető állapotát is, vannak e elmozdult cserepek és ha igen javíttatásukról azonnal intézkedjen.
Megoldás tehát mindenképpen a problémás tetőszerkezet javíttatása lenne, mert a szerződéssel bizonyítani lehet, hogy "a károk megelőzése érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható".